Витяг із ДСТУ-Н В.2.2 про тактильні покажчики для сліпих

4 ТАКТИЛЬНІ НАЗЕМНІ ТА ПІДЛОГОВІ ПОКАЖЧИКИ

У БУДИНКАХ І СПОРУДАХ ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ДЛЯ ОСІБ З ВАДАМИ ЗОРУ. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

4.1 Загальні положення

4.1.1 Тактильні наземні та підлогові покажчики (далі – покажчики), за допомогою яких інваліди з вадами зору отримують інформацію про шляхи руху в населених пунктах (територія, забудова) та громадських будинках і спорудах (внутрішні простори, зони отримання послуг тощо), розміщуються на дорогах і вулицях населених пунктів у визначених місцях та на поверхні підлогового покриття громадських будинків і споруд.

4.1.2 Покажчики повинні надавати інвалідам з вадами зору необхідну і достатню інформацію, яка сприяє самостійній орієнтації в інфраструктурі міст, мікрорайонів, селищ та інших населених пунктів, у тому числі на дорогах та у громадських будинках і спорудах.

4.1.3 Покажчики повинні відповідати вимогам ДБН В.2.2-17
„Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних
груп населення”.

4.1.4 Поверхня покажчиків повинна бути шерехатою, рифленою з протислизькими властивостями, відмінною за структурою і кольором від прилеглих поверхонь дорожнього покриття або покриття підлоги і має забезпечувати її розпізнання інвалідами з вадами зору на дотик і/або візуально (рис. 1-4).

4.1.5 Основні розміри, колір, форма рифлення, призначення, правила застосування, вимоги до поверхні покажчиків повинні відповідати вимогам цього стандарту, документації планування території населених пунктів, проектній документації на будівництво громадських будинків і споруд та нормативно-правовим актам у сфері забезпечення безпеки дорожнього
руху.

4.1.6 Залежно від місця встановлення покажчики поділяють на
такі види:

а) дорожні (наземні);

б) підлогові (покриття на підлозі усередині будинків і споруд).

4.1.7 Залежно від призначення покажчики поділяють на такі групи:

а) попереджувальні;

б) направляючі.

4.1.8 Попереджувальні покажчики повинні забезпечувати можливість інвалідам з вадами зору орієнтуватися у просторі і уникати небезпеки, яка може нанести шкоду здоров’ю, на шляхах руху всередині громадських будинків і споруд, на території і в забудові населених пунктів по призначеним для них пішохідних маршрутах (рис. 2-3).

4.1.9 Направляючі повинні забезпечувати можливість інвалідам з вадами зору пересуватися у потрібному напрямку самостійно, без супровідної особи, усередині громадських будинків і споруд, на території
і в забудові населених пунктів по призначеним для них пішохідних маршрутах (рис. 1, 4).

4.1.10 Матеріали, які використовуються для виготовлення покажчиків, не повинні перешкоджати очищенню житлової забудови, будинків і споруд від снігу бруду та сміття.

4.1.11 Покажчики повинні бути надійно закріплені, вони не повинні зсуватися і/або „задиратися” в разі їх контакту із взуттям або засобами реабілітації.

4.1.12 Покажчики повинні мати підвищену зносостійкість до інтенсивного механічного впливу (механічної дії). Термін використання покажчиків повинен відповідати термінові використання прилеглого покриття.

4.2 Вимоги до тактильних дорожніх покажчиків

4.2.1 Тактильні дорожні покажчики розміщують на тротуарах, проїзній частині доріг, на територіях виробничих підприємств УТОСу, житлових районів і мікрорайонів (кварталів) населених пунктів. Глибина рифлення
для тактильних дорожніх покажчиків має бути 7 мм (рис. 1-4).

Примітка. В даному Стандарті до дорожніх покажчиків віднесено покажчики, які встановлюються поза громадськими будинками і спорудами.

4.2.2 Призначення, форма рифлення і місце розташування тактильних дорожніх покажчиків наведені у таблиці 4.1.

Таблиця 4.1

 

 

 

 

№ п/п

Призначення покажчика

Форма і розміри покажчика

Форма рифлення

Місце розташування

         

1

Увага,

підземний перехід

Смуга завширшки 500 мм або 600 мм
і завдовжки, що до­рівнює ширині пере­ходу, яка викладена на тротуарі перед початком переходу

Із конусопо­дібним риф­ленням

На відстані
800 мм від крайки першої сходинки

2

Увага,

наземний перехід

Смуга завширшки 500 мм або 600 мм
і завдовжки, що до­рівнює ширині пере­ходу, яка викладена на тротуарі перед початком переходу

Із поздовжнім рифленням

На відстані
800 мм від крайки проїз­ної частини

3

Увага,

наземний перехід під кутом 90 º

Смуга завширшки 500 мм або 600 мм
і завдовжки, що до­рівнює ширині пере­ходу, яка викладена на тротуарі з двох боків перед пово­ротом на перехід

Із рифленням, розташованим по діагоналі

На відстані
800 мм від ліній, що є продовженням крайки пере­ходу

4

Увага,

світлофор

Квадрат, що викладе­ний навколо щогли сві­тлофора і який складається із 4-х плит зі стороною плитки, що дорівнює 500 мм × 500 мм

Із квадратним рифленням

Навколо щогли світлофора
в обхват

5

Увага,
перешкода

Смуга, викладена по контуру перешкоди, завширшки 500 мм

Із квадратним рифленням

На відстані
800 мм від перешкоди

6

Увага,
поворот ліворуч
(праворуч)

Плита зі стороною квадрату, що дорів­нює 500 мм × 500 мм

Із рифленням, розташованим по діагоналі

На місці повороту

 

4.2.3 наземні пішохідні переходи для інвалідів з вадами зору являють собою штучні нерівності монолітної конструкції.

4.2.4 Облаштування наземних пішохідних переходів для осіб з вадами зору повинно відповідати вимогам ДСТУ 4100 і ДСТУ 2587.

4.2.5 Покриття наземного пішохідного переходу для інвалідів з вадами зору повинно відрізнятися від покриття тротуару і проїзної частини дороги.

4.2.6 Для тактильних дорожніх покажчиків, які встановлюються на тротуарах, рекомендується застосовувати бетонні тротуарні плити розмірами 300 мм × 300 мм або 500 мм × 500 мм, із рифленою лицьовою поверхнею, виготовлені за ГОСТ 17608.

4.2.7 Дорожні покажчики із тротуарних плит, встановлені на тротуарі, повинні виступати над його поверхнею не більше ніж на 10 мм з плавним переходом, скосом.

4.2.8 Як покажчики на території підприємств і закладів обслу­говування, житлових районів та мікрорайонів (кварталів) можна застосо­вувати доріжки з гравійним покриттям.

У місцях перетину двох доріжок рекомендується влаштовувати май­данчики, що підвищуються на 30 мм над полотном доріжок. Від майдан­чиків із чотирьох боків обладнують спуски-пандуси з кутом уклону 3 %.

Для полегшення орієнтування покриття доріжок, що перетинаються, у
місці стику можуть відрізнятися одне від одної, наприклад, асфальт –
гравій, асфальт – плитка або гравій із відмінними розмірами фракцій –
20, 40, 60 мм.

4.2.9 Перед вхідними дверима будинків і споруд на відстані 500 мм
на підступаючих до них доріжках облаштовують площадки із покриттям, що різко відрізняється від покриття основної доріжки (сітка, гравій, ґрати, тротуарні плити тощо).

 

4.3. Вимоги до тактильних підлогових покажчиків

(на підлозі громадських будинків і споруд)

4.3.1 Тактильні підлогові покажчики розміщують у коридорах і на площадках сходових маршів громадських будинків і споруд для позначення інвалідам з вадами зору напрямку руху, а також для попередження їх про можливу небезпеку на шляху руху. Глибина рифлення для тактильних підлогових покажчиків за формою рифлення повинна бути 5 мм (рис. 1-4).

4.3.2 Призначення, розміри, форма рифлення і місце розташування тактильних підлогових покажчиків наведені у таблиці 4.2.

Таблиця 4.2

 

 

 

 

№ п/п

Призначення покажчика

Розміри

покажчика

Форма рифлення

Місце розташування

1

Увага,
крайня сходинка сходового маршу

Смуга по ширині і довжині сходинки

Із конусопо­дібним риф­ленням

На відстані
600 мм від крайки край­ньої сходинки

2

Направляючі доріжки

Смуга завширшки не менше 500 мм

Із поздовжнім рифленням

Вздовж стіни на відстані не більше 1000 мм від стіни

3

Увага,
перешкода

Смуга, викладена по контуру пере­шкоди завширшки 300 мм

Із квадратним рифленням

На відстані
600 мм від перешкоди

4

Увага,
поворот ліворуч
(праворуч)

Плита зі стороною квадрату, що дорів­нює 500 мм × 500 мм

Із рифленням, розташованим по діагоналі

На місці повороту

 

4.3.3 Тактильні підлогові покажчики можуть бути виготовлені з різних матеріалів, що мають протислизькими властивостями, в тому числі із керамічних плиток відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-117.

4.3.4 Якщо в коридорах громадських будинків і споруд покладені килимові доріжки, то для позначення бічних проходів їх килимову доріжку прокладають під магістральною килимовою доріжкою.

4.3.5 У приміщеннях промислових будівель і споруд як підлогові покажчики можуть бути використані діелектричні гумові килими відповідно до вимог ГОСТ 4997, завширшки не менше 500 мм. Форма рифлення має відповідати призначенню, вказаному в таблиці 4.2.

Для позначення бічних проходів у коридорах будинків і споруд можна використовувати діелектричні гумові килими, які підкладають під гумовий килим, що позначає магістральну доріжку.

4.3.6. Для позначення виходу з будинку і споруди застосовують різні матеріали завширшки 500 мм. і завдовжки, що дорівнює ширині дверей, викладені на відстані 1500 мм до дверей з квадратним рифленням.

Якщо перед виходом із будинку і споруди покладено магістральну килимову доріжку, для позначення виходу під магістральною доріжкою поперек неї додатково підкладають смугу килимової доріжки завширшки 200 мм.

4.3.7 Для позначення повороту напрямку руху застосовують матеріали із рифленням, розташованим по діагоналі. Для позначення повороту ліворуч використовують ліву діагональ, повороту праворуч – праву діагональ